مامان من از این مامانایی هس که اگ دیرتر 6.5 بیدار شی دیگه اون روز زهر مارت میکنه تقریبا هر روز صبح با هم دعوا داریم و میشه گفت یه روز با آرامش بیدار شدن جزو آرزوهای این روزای منه

یا زیر 12 ساعت خوندن اصلا به چشمش نمیاد وقتی میگه چن ساعت خوندی بهش بگم 10 ساعت دیگه شروع میکنه ک امسالم هیچی نمیشی دشمن شادم میکنی! همه منتظرت نتیجه نگیری بهت بخندن الان درس خونا دارن بالای 14 ساعت میخونن و...

یا بعد از ظهر بعد آزمون ...

نمیدونم حس میکنه میتونه این جوری انگیزم بیشتر کنه یا کاری کنه که بیشتر بخونم ولی فقط روز به روز خسته ترم میکنه

خیلی مهربونه و واقعا دوسش دارم از نظر مالی هم همیشه خودش تامینم کرده و نذاشته آب تو دلم تکون بخوره ولی این کاراش و مقایسه کردنم با بقیه واقعا عذاب آوره نمیدونم شاید منم جاش بودم همین طوری میشدم اونم واقعا خسته شده

امروز خونه نیود کلی از موقعیت استفاده کردم و استراحت کردم الانم اصلا عذاب وجدان ندارم  :))

ولی یه برنامه ریختم صبا زود بیدار شم واقعا امسال به اون آرامشه نیاز دارم