نظرات سایت کانون
کاربر سایت6 ساعت قبل
من نمیدونم چه رویایی دارین... اهمیت نمیدم چقدر رویاتون نا امید کنندس ... اما رویایی که داری امکان پذیره ... بعضی از شما میدونید که سخته ... ساده نیست عوض کردن زندگیت سخته . در مسیر رسیدن به رویاهات متحمل سختی‌های زیادی میشی ... بسیاری اد شکست‌ها و درد‌ها لحظه هایی میاد که به خودت شک میکنی به کسایی که تجربه‌های سختی داشتن میگم... از رویاهاتون دست نکشید... روزای سخت میان ولی نیومدن که بمونن اومدن که برن ... عظمت اون تصویر شگفت انگیز دور از دسترس نیست که تنها متعلق به افراد خاصی باشه