-_- تا امروز که بدتر از پارسال خوندم

من که هیچ وقتم اول سال از آزمونا عقب نمیفتمم عقب افتادم :/ باید خیلی بیشتر تلاش کنم