سحر مهرابی، دوازدهم ریاضی - تهران - میانگین تراز 71382 ساعت قبل
زنبور برای جمع کردن یه لیوان عسل، " دو میلیون " بار روی گلها می‌نشیند. ما حاضریم چند بار تلاش کنیم تا به هدفمان برسیم؟ 🙄 🙌🏻🙌🏻🙌🏻🌺🌹🙌🏻🙌🏻🌺🌹