آسیه نوبخت مبارکی، چهارم تجربی - ملکان3 ساعت قبل
وقتی تو آینه خودم رو می‌بینم با خودم میگم که چیزی که می‌بینم واقعا "من" نیستم به نظر میاد که منم ولی اصلا اینطور نیست، اون تصویر مال الان من نیست، اون من هستم ولی یک میلیاردیم ثانیه قبل تر؛ چون یک میلیاردیم ثانیه طول میکشه تا نور برسه به آینه و برگرده . "میچیو کاکو"