لینک کامل مصاحبه 

 این مصاحبه خیلی به دلم نشست 


کلا تا اسم مصاحبه با رتبه برتر میاد آدم یاد مصاحبه های مزخرف قلمچی میفته که همه میگن هیچ وقت غیبت نمیکردم تو آزمونا از چندم عضو کانون شدم  تراز اولین آزمونم انقد شد معدلم انقد بود  از کتاب آبی زرد و قرمز و گل منگلی استفاده میکردم 

همیشه هم با آزمون پیش میرفتم  درسا رو هم قبل عید تموم نکردم  تکنیک ضربدر منفی اجرا کردم خانواده هم همیشه حمایتم میکردن وقتای استراحتمم فقط تو سایت کانون بودم در آخرم تشکر میکنم از معلم مدرسه ام آقا یا خانوم فلانی  یعنی شما بیشتر از این از اکثر پستای مصاحبه اش فهمیدی بیا تو این پست تف کن :/ 

دریغ از یه مصاحبه درست درمون