محمد مسلمی المشیری - دانشجوی رشته‌ی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود7 ساعت قبل
بعضی‌ها نزدیک به برد مغرور می‌شوند و می‌بازند ولی بعضی دیگر نزدیک به باخت تسلیم نمی‌شوند و می‌برند. موفقیت أین نیست که شکست نخوریم موفقیت أین است که بعد از شکست دوباره شروع کنیم