اومدم نوشابه بخورم دیدم وای نی یادم رفت بیارم :/

از اونجایی که من خیلی لوسم و بدون نی اصن نوشابه بهم نمیچسبه حوصلمم نمیشد برم بیارم (دیگه خودتون متوجه شدید کدوم شهرم :)))) هیچی دیگه با نی خودکارم دارم میخورم و تحلیل آزمون میکنم جدی این نوشابه خیلی بهم چسبید :))) کثیفم خودتونین