شاید باورش باراتون سخت باشه ولی بزرگترین مشکلم خوابمه شبا دیر خوابم میبره صبح دیر بیدار میشم یعنی آرزوم شده یه بار 7 درس خوندن شروع کنم ! منی که چقد انگیزه داشتم امید داشتم