حالم بهم میخوره از این همه حماقت
تا کی قول میدی و عمل نمیکنی؟
تا کی میخوای با شنیدن یه آهنگ هنوزم بهم بریزی؟
بس کن بس کن آذم شو
تا کی تنبلی
تا کی ساکن موندن ؟
یه روذ پر خروش بودم الان شدم یه آب راکد که روز به روز بیشتر به گند کشیده میشه
گذشته گذشت احمق امروزت بچسب رویاهات بچسب
کاری کن که پشیمون شه از تنها گذاشتنت
یادته میخواستی یه آینده خوب برای خودت بسازی؟چی شد؟
خرابش نکن همه چی به این مدت باقی مونده بستگی داره بیا و آدم باش بعدش هر چی
دوس داشتی بشین آه و ناله کن