یعنی سال دیگه کجام چی کار میکنم؟

یادت نره تک تک ثانیه های باقی مونده رو جواب سوال بالا تاثیر داره