یه روزایی پر انرژیم یه روزایی خسته یه وقتایی تردید دارم میگم خدایا آخرش چی میشه یعنی نتیجه زحمتایی که میکشم میبینم ظهرایی که دلم میخواست 15مین بخوابم ولی گفتم نه باید به برنامه امروزم برسم صبایی که دلم میخواست پاهام بچسبونم به بخاری و تا ظهر بخوابم شبایی که دلم میخواست تو نت بچرخم مهمونیا و عروسیایی که نرفتم خدایا میدونم که میبینی کمکم کن که روزای پر انرژیم بیشتر باشه

کمکم کن کم نیارم کم نذارم

یعنی سال دیگه کجام چی قبول شدم. 

امروز از اون روزای پر از خستگیم بود.

بی ربط نوشت! : تا حالا زبونتون خواب رفته؟

الان یه دو روزه من زبونم اینجوریه :/

دیدی وقتی دندون پزشکی میری بی حسی میزنی این جوری شده مامانم میگه از بس پر حرفی بودی حالا این روزا کم حرف شدی این مدلی شده :)))