تنها اتفاق مثبت امسال همین فیلتر شدن اینستا هست

چه استفاده مفیدی داره؟ فقط یه مشت شاخ داف ریختن توش و یه عالمه هم برای بازیگر و خواننده و ... حاشیه درست میکنن یا هر اتفاق که میفته میریزن پیج شخص مورد نظر و فحاشی میکنن کاری هم ندارن مسی باشه رونالدو و ...

ضرر بودنش به نظرم بیشتر از نبودنشه

پی نوشت: گوگل میزنی ف خودش پیش بینی میکنه فیلتر شکن! :))

همچین ملتی هستیم ما

خب دیگه امروزم خوب خوندم ولی ساعت خوابم و بیداریم خیلی به هم ریخته شده باید یه فکری به حالش کنم

شبتون بهشت