انتخاب رشته سخت ترین کار دنیاس

پ.ن: چقد قانون و تبصره داره :/

انقدی که قانون و تبصره خوندم اگه برا کنکور خونده بودم الان پزشکی تهران میاوردم !