احساسم درست گفت
5917
اشکال نداره ترازم پایینه مهم اینه که کم کم به بهترین ترازا هم میرسم.
#بامبو_باش
خب بریم که آزمون بعدی بترکونیم :)