یکی از بی مشکل ترین آدمای این دنیای پر از مشکلاتم که تنها دغدغه ام کنکوره
خدایا شکرت
کمک بقیه هم کن تا با آرامش درس بخونن و تلاش کنن وقتی مشکلات بعضیاشون میبینم و هیچ کاری از دستم برنمیاد دلم بدجور میگیره میدونم هر چیزی حکمتی داره ولی تو توانایی کمکشون کن .