رویایی که منصوب به زمان معینی است ممکن است که ظاهرا به آهستگی بیاید اما صبورانه به انتظار بنشینید زیرا یقینا خواهد آمد.
جول اوستین
پ.ن: نگران نباش به نشدنش فکر نکن فقط تلاش کن نتیجه رو بسپار به خودش