اگه تا وقتی نتیجه ها میاد روزی 12 ساعت خوندم میزنم و میرم
به خدا جدی میگم حتی اگه شد 11:45 نمیمونم چرا وقت خودم تلف کنم
اگه نخونم یعنی لیاقت ندارم پس یه آدم بی لیاقت هر چی زودتر بره دانشگاهش بهتره
یه عمرم تو حسرت پزشکی بمیر ولی بقیه رو اذیت نکن.