+صدای هندزفریت اذیتت نمیکنه؟
-نه
+ولی پدر منو در آورده! :/