فائزه و نجمه عزیز
بدترین خبر ممکن امروز صب شنیدم
کاش یه بار دیگه میدیدمتون
چقد زود رفتید
نجمه عزیزم امروز باید جشن فارغ التحصیلی پرستاریت میگرفتی ولی زیر خروارها خاک میری.
با یک ساعت اختلاف به این دنیا اومدیم ولی قرار نبود تو انقدر زود ترکمون کنی
خیلی دلم براتون تنگ میشه برای خندهامون خاطرات ...
روحتون شاد
هیچوقت فراموشتون نمیکنم