به اولین روز بعد کنکور چقد خوبه آدم احساس آزادی میکنه
پ.ن: تنبلی نکن هدف در لحظه نشون بده!