ارشمیدس کی بودم من :))

بالاخره پیدا شد .

همچین برگه مهمی بین یه عالمه از چک نویسام پیدا کردم (بدون نیروی کمکی) :)

خوبه حوزم خیلی به خونمون نزدیکه