این دیگه چه عمومی بود؟!

به نظرم عمومیش اصلا شبیه کنکور نبود.

اختصاصی خوب بود.

2000 منطقه یک شدم.

کاش کنکورم همین رتبم شه :دی

#قلمچی