از کی تا حالا ما انقد صمیمی شدیم!؟
اینم مثه بقیه برای همیشه از زندگیم حذف میشه.نمیدونم چرا ما ایرانیا اینقدر راحت وارد حریم خصوصی اطرافیانمون میشیم.