جالبه سوالای آزمون فردا تو تلگرام الان داره رایگان دست به دست میچرخه!
آخرش که چی سوال کنکورم میتونید بخرید؟
بهترین آزمون کشور که بیشتر استادا تاییدش میکنن که این باشه فاتحه بقیه رو بخونید.
یاد صحبت یکی از اساتید دانشگاه افتادم:اگه الان به خودتون اجازه میدید بدون این که زحمت بکشید نمره به دست بیارید در آینده با همین استدلال به خودتون اجازه میدید بدون اینکه زحمت بکشید پول به دست بیارید.