چیزی که امسال دیدیم هر سال داره اتفاق میفته ولی اینو دیگه نتونستن مخفی کنن

سازمان سنجش باید به جای تکذیب کردن به خاطر اون دو سالی که تاثیر معدل مستقیم کرد و حق خیلیا ضایع شد عذر خواهی کنه

حق مردم خوردن که فقط از دیوار مردم بالا رفتن نیست تازه باید بگیم صد شرف به اون دزد که مال و اموالت میبره اینا امید و هدفای خیلیا رو دزدیدن

پ.ن: دیگه در مقابل این بی عدالتی سکوت نمیکنیم!