پیام داده:برنده گوشی هواویP10 کی بودی تو؟
با این وضعی که داره پیش میره کم مونده پیام بده عجیجم قربوست بلم بیا عدد فلان بفرست عضو سرویس ... شو
بوس به لپات :/
تهشم جایزش از گوشی و ماشین به پاستیل و لواشک تغییر بده ! :))
پ.ن: وقتی پیاماشون نخونده پاک میکنید همین میشه دیگه