"دوست دارم چند روز دسترسی به هیچ تکنولوژی ای نداشته باشم. کلن ارتباطم با دنیا و اخبار خارج از خانه و چهارتا کوچه ی این طرف و آن طرف قطع باشد و اندازه ی همه الاغ های دنیا خوشبخت باشم و راحت سرم را در آخور کتاب هایم کنم"
پی نوشت:این چند روز که میگم یعنی یه چیز حدود 380 روز
هر چی تکنولوژی داشتم جم کردم الان منم و همین گوشی یازده سه صفر (یه صفر بیشتر داره چون این نوکیاهه امکاناتش بیشتره!) و یه خط جدید که فقط همراه اول بهم پیام میده :)
پی نوشت 2:همین جا سوگند یاد میکنم از تکنولوژی بقیه افراد خانواده در حد نیاز درسی در مدت زمان مشخص اونم یک بار در هفته استفاده کنم
امضا ویو جون ;)
پی نوشت آخر:میخواستم موهامم کوتاه کنم دلم نیومد میدونی باید چند سال صبر کنم انقد شه ؟ اصن شاید آقای خیالیم! مو بلند دوس داشت خواست برام ببافه (آقایی میبینی از الان چقد به فکرتم :)) باشه وژدان جان بهونه نمیارم حالا میخونم اگه دیدم بودنش به درسم لطمه میزنه پسرونش میکنم اصن گور بابای آقای خیالیمم کرده هان؟ خوبه؟